7 generací

7 generací

„Při každém rozhodování musíme zvážit dopad našeho jednání na následujících sedm generací.“

Velký zákon Irokézů

golfisti

Co spojuje golf
a irokézský zákon sedmi generací?

Ne, nemáme na mysli nějaké senzační odhalení historické souvislosti mezi rozlehlými prériemi a golfovými hřišti nebo tomahavky a golfovými holemi. Vaši pozornost chceme obrátit k odkazu tohoto pradávného učení pro současnost. K myšlence udržitelnosti, která není objevem moderní společnosti, ale tvořila podstatu moudrosti dávnověkých kultur.

Schopnost uspokojit potřeby současnosti, a přitom svým jednáním umožnit to samé budoucím generacím se stala velice aktuálním tématem.

Co s tím má společného golf?

Je tu od 15. století. Vznikl, aby obohatil život. Golf od samotného počátku kultivoval společnost i prostředí. Podívejte se sami, jak golf přirozeně a v podstatě po celou dobu své existence průběžně plní cíle, díky kterým může být udržitelnost reálná. Staňte se toho součástí. Jak? Jednoduše tak, že budete hrát golf.

Udržitelnost se stala klíčovým tématem všech členských států OSN. Ty v roce 2015 přijaly 17 cílů udržitelného rozvoje, které se staly výchozím rámcem pro všechny oblasti lidské činnosti, včetně sportovního prostředí. Česká golfová federace (ČGF) jako sportovní svaz, který reprezentuje golf ve vztahu k národním i mezinárodním orgánům a institucím, vnímá svou odpovědnost v českém golfovém prostředí a aktivně naplňuje 11 z uvedených cílů.

Pojďte se s námi dozvědět více
a objevovat, co v mayovkách nebylo.

CÍL KVALITNÍ
VZDĚLÁNÍ

cíl kvalitní vzdělání

„Naše kultura patří mezi nejstarší nepřetržitě existující kultury ve světě. Jsme duchovní pečovatelé o tento svět.“

line

Provolání indiánského kmene Irokézů k západnímu světu

Vzdělávání se netýká jen školních lavic. Je to celoživotní proces, který začíná ještě před samotným narozením. Učíme se neustále: každá životní zkušenost formuje naši osobnost. Golf rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince. Proto je vzdělávání pro ČGF důležitým posláním. Každému, koho láká zelený sport, umožňuje osobní rozvoj v takové podobě, kterou od golfu očekává.

V jakém dokumentu čerpala západní civilizace z vědomostí a zkušeností Irokézů?

Deklarace nezávislosti

Ústava USA

Prohlášení o zrovnoprávnění otroků

CÍL ZDRAVÍ
A KVALITNÍ ŽIVOT

cíl zdraví a kvalitní život

„Náš sport hrál dědeček, strýc i otec.
Já začal hrát hned, jak jsem se naučil chodit.“

line

Slavný irokézský trenér

Každý z nás má trochu jinou představu o tom, co pro něj znamená žít kvalitní život, pro všechny je ale důležitá fyzická a psychická pohoda. Jak na ni v dnešní době plné stresu a nedostatku pohybu? Jeden z nejsnazších prostředků, jak udržovat duševní i fyzickou kondici, byl vždycky sport. Irokézové brali sport velice vážně. Nejednalo se jen o kratochvíli pro potěšení a utužování těla i ducha, ale byl také spojen s různými léčebnými a obřadními rituály.

Svůj životní styl si utváříme už od raného dětství, kdy naše hodnoty formuje především rodina a škola. Proto se ČGF ve svém úsilí o udržitelnost v golfu pasuje do role mentora na základních školách a snaží se u dětí vybudovat návyky, které je přivádí z uzavřené virtuální reality moderní doby do otevřeného světa plného zdravého pohybu, napětí a nových výzev.

Jaký sport s indiánským názvem „menší bratr války“ Irokézové před mnoha staletími vynalezli?

Lakros

Kroket

Golf

CÍLE MÉNĚ NEROVNOSTÍ
A ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

cíle méně nerovností a rovnost mužů a žen

„Všichni členové si byli rovni v privilegiích a osobních právech a náčelníci si nečinili žádné nároky na nějakou nadřazenost.“

line

Antropolog L. H. Morgan

Když zakladatelé Spojených států přebírali z Velkého zákona Irokézů demokratické principy úspěšně fungující už mnohá staletí, některé zásady rovnosti přijali se značným zpožděním, jiné dokonce vůbec. Přestože jsme od té doby k ideálu rovných práv ušli již dlouhý kus cesty, velkou část máme pořád ještě před sebou.

ČGF usiluje o to, aby byl golf přístupný pro všechny bez rozdílu. Proto prostřednictvím Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf podporuje sociálně slabší zájemce o golf a v souladu s Ženskou golfovou chartou vytváří aktivity pro co nejširší zapojení žen do golfu na všech úrovních. Červen je v českém golfu již tradičně věnován právě ženám.

Náčelníci byli jmenováni kmenovými matkami. Jaký byl znak náčelnické hodnosti?

Vytetovaný had

Bizoní plášť

Jelení parohy

CÍLE MÍR, SPRAVEDLNOST
A SILNÉ INSTITUCE A PARTNERSTVÍ
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

cíle mír, spravedlnost a silné instituce

„Bylo by podivné, kdyby šest národů ‚nevzdělaných divochů‘ bylo schopno vytvořit takový svaz, který přežil věky a dodnes se zdá soudržný, a my jsme nebyli schopni vytvořit něco podobného pro deset dvanáct anglických kolonií.“

line

Benjamin Franklin

Spolupráce, spojenectví, partnerství. Znásobuje sílu a umožňuje uspět i tam, kde by to bez společného úsilí nebylo možné. Stejný účel měl i vznik Velkého zákona Irokézů – vytvořit mírumilovnou federaci z šesti dříve nezávislých a svárlivých indiánských národů. Tento úspěšný model se stal vzorem pro americkou ústavní demokracii a ve svých základních hodnotách společného úsilí, podpory a pomoci funguje dodnes na úrovni jednotlivců i skupin.

Jedním ze závazků, které si ČGF dává, je vést golfovou hru tak, aby byla udržitelná pro další generace. A právě zajištění podmínek pro soutěže a vytvoření tréninkového systému pro mládež je role sportovního svazu, kterou ČGF již mnoho let naplňuje.

Golf je oproti jiným sportům naprosto výjimečný svým handicapovým systémem, který umožňuje spravedlivě porovnávat výkony mezi zkušenými hráči a začátečníky. Cílem řídících orgánů golfu bylo sjednotit několik handicapových systémů do jednoho společného. V této aktivitě sehrála ČGF významnou úlohu. Díky činnosti ČGF má český golf ve světě velice silný mandát.

Kde byly zaznamenány články Velkého zákona Irokézů, který byl základem pro vznik Irokézské ligy – první demokracie Ameriky vůbec?

Bizoní kůže

Korálky z mušlí

Kůra lapacha

CÍLE ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA A DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ RŮST

cíle odpovědná spotřeba a výroba

„Nikdy si od Matky Země nebereme více, než potřebujeme. Náš život je velice bohatý, ale přitom žijeme skromně.“

line

Jeden ze starších kmene

Společnost původních národů se od té naší vždycky odlišovala jiným pohledem na svět. Zatímco indiáni věří, že je země živá, pro západní společnost byla vždy spíše „mrtvým“ nástrojem. Zkušenost jednoznačně ukázala, že takový přístup je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a je třeba usilovat o celkovou rovnováhu. Odpovědná ekonomika pak je základem pro důstojné pracovní podmínky a ekonomický rozvoj.

Od roku 1990, kdy bylo v ČR celkem 8 golfových hřišť, udělal český golf neuvěřitelný pokrok v rozvoji infrastruktury hřišť, který nemá u našich východních sousedů konkurenci. Na konci roku 2021 bylo v ČR 105 znormovaných hřišť a mnoho dalších tréninkových areálů. ČGF majitelům hřišť zajišťuje servis znormování hřiště, aby byly výkony hráčů porovnatelné. Na jednotlivá hřiště přivádí soutěžní turnaje, nebo pomáhá s organizací dnů pro veřejnost. Propojení aktivit sportovního svazu s infrastrukturou hřišť přestavuje jeden z úspěchů českého golfu. ČGF není lhostejná ani k životnímu prostředí, a proto při pořádání svých golfových turnajů jedná v souladu s principy ekologické odpovědnosti.

Kontakty mezi národy vždy obohacovaly obě strany o nové suroviny, výrobky a inspirace. Za jakou známou módní inspirací stojí Irokézové?

Číro

Copy

Příčesek

CÍLE DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE, KLIMATICKÁ OPATŘENÍ A ŽIVOT NA SOUŠI

čisté energie
klimatická opatření

„Zacházej se Zemí dobře. Nezdědil jsi ji od svých předků, ale dlužíš ji svým dětem.“

line

Indiánské přísloví

Respekt vůči přírodě představuje v dnešní době základní hodnotu, která se promítá do každodenního chování jednotlivců i skupin. Odpovědný přístup vůči naší planetě je v rukou nás všech. Neprojevuje se jen v tvorbě a dodržování pravidel a předpisů v globálním měřítku, ale především v postojích a drobných každodenních činnostech každého z nás.

Poslední tři cíle, ke kterým se ČGF hlásí, úzce souvisí s ochranou našeho životního prostředí. ČGF je jako sportovní svaz připravena pomáhat majitelům hřišť naplňovat ekologickou odpovědnost, být jim silnou oporou a kmenovým partnerem, který při jednání s institucemi v oblasti životního prostředí vyvine maximální úsilí k dosažení udržitelnosti.

Irokézové vařili pokrm, jehož název „Tři sestry“ označuje také jeden z nejudržitelnějších (a dodnes používaných) způsobů pěstování tří plodin pohromadě na jednom záhoně, aby se navzájem podporovaly v růstu. Která „třetí sestra“ doplňuje kukuřici a fazole?

Brambory

Batáty

Dýně

Našli jste paralely mezi dávnými moudrostmi slavného kmene Irokézů a současnými principy udržitelnosti? Pokud jste odpověděli na naše kvízové otázky, dozvěděli jste se i mnoho dalších informací, jak Česká golfová federace jedná v rámci udržitelnosti.

šaman

Co víte o irokézské
kultuře, si můžete vyhodnotit nyní:

A co dál? Udržitelný rozvoj je reálný a vy můžete být jeho součástí.

hřiště ve vašem okolí

Pojďte si to
také zkusit

Jak daleko je nejbližší hřiště ve vašem okolí

Po zadání lokality vám zobrazíme nejbližší golfová hřiště ve vašem okolí.

Vyhledáno pro lokalitu Praha-Smíchov

Kliknutím přejdete na nabídku vámi vybraného nejbližšího golfové hřiště.